Privacy en Cookies

Hotelbank.com (Hotelbank) respecteert de privacy van websitebezoekers en doet er alles aan om persoonsgegevens optimaal te beveiligen en te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Alle informatie die u aan ons beschikbaar stelt, wordt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij beschermen de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke informatie door de juiste technische en organisatorische maatregelen.

U kunt Hotelbank bezoeken zonder informatie over uzelf te verschaffen en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Er zijn situaties waarbij wij informatie vragen om met u te corresponderen, uw boeking te verwerken of u desgewenst te informeren via onze nieuwsbrief. U kunt Hotelbank te allen tijde vragen om de door u verstrekte gegevens te corrigeren of te laten wijzigen en/of verwijderen.

Persoonlijke gegevens

Hotelbank stelt persoonlijke gegevens onder geen beding en zonder uw nadrukkelijke toestemming beschikbaar aan derden, behalve:
• aan derden die worden ingeschakeld voor uw boeking
• als Hotelbank hier wettelijk toe verplicht wordt
• om de rechten van de gebruiker of de rechten van Hotelbank zelf te beschermen

Veilige verbinding

Voor de beveiliging van uw gegevens gebruiken wij Secure Socket Layers (SSL). Dit is een beveiligingssysteem waarmee de informatie-uitwisseling tussen u en onze site wordt gecodeerd. Hierdoor wordt alle informatie onleesbaar voor derden en zijn uw gegevens beveiligd. Een pagina is beveiligd als u op uw scherm onderaan de pagina een slotje ziet. De meeste browsers ondersteunen SSL. Mocht u daar niet zeker van zijn, controleer dan de browsergegevens bij uw Internet Service Provider.

IP adressen

De webserver van Hotelbank verzamelt automatisch IP-adressen. Een IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk geïdentificeerd kunnen worden zodat gegevens naar uw computer verzonden kunnen worden.

Cookies

Een cookie is een klein (tijdelijk) tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Tijdens het bezoek aan onze (mobiele) website wordt een cookie aangemaakt en geraadpleegd. Wij gebruiken IP-adressen en cookies om onze website te beheren, het gebruik te volgen, trends te analyseren en om algemene informatie te verzamelen. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan enige persoonlijke informatie en kan niet leiden tot vaststelling van uw identiteit. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen. Houd u er dan rekening mee, dat de website niet optimaal werkt.

Links

Onze (mobiele) website kan links naar andere websites en/of bronnen bevatten. Hotelbank is in geen geval verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het privacybeleid van andere websites. Deze privacyverklaring heeft dan ook geen betrekking op deze andere websites en/of bronnen. Wij raden u aan de betreffende privacybepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u daar enige persoonsgegevens verstrekt. Hotelbank.com zal de via deze website verkregen gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring en met het doel waarvoor die gegevens zijn verzameld.