• 250.000 hotels worldwide
  • Great hotel prices
  • Get instant confirmation
  • No booking fees
  • Real guest reviews
  • 24/7 Customer service

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Hotelbank.com (Hotelbank) die online, via ieder (mobiel) toestel of per e-mail beschikbaar worden gesteld.

Hotelbank biedt via de (mobiele) website een online accommodatie reserveringsservice (online boekingsplatform). Hotelbank biedt gasten een zeer gebruiksvriendelijk platform waar zowel hotel als niet-hotel accommodaties geboekt kunnen worden.

Via onze (mobiele) website kunnen aanbieders van accommodaties hun producten en diensten aanbieden. Bezoekers van onze (mobiele) website kunnen reserveringen maken bij bijv. een hotel, appartement of bed & breakfast.

Als u een reservering maakt (een accommodatie boekt), dan gaat u een bindende overeenkomst aan met de aanbieder van deze accommodatie.

Vanaf het moment dat u uw reservering heeft gemaakt fungeert Hotelbank uitsluitend als tussenpersoon tussen u en de aanbieder van de gekozen accommodatie.

Hotelbank stuurt een reserveringsbevestiging naar het door u opgegeven e-mailadres en stuurt uw reserveringsgegevens door naar de aanbieder van de gekozen accommodatie.

Reserveringskosten en commissies

Hotelbank berekent in tegenstelling tot veel andere aanbieders geen reserverings- of servicekosten. Onze diensten zijn gratis voor gasten.

De aanbieder van de accommodatie betaalt aan Hotelbank een kleine commissie nadat de gast ook daadwerkelijk bij deze accommodatie is verschenen en heeft betaald.

Informatieverstrekking

Aanbieders van accommodaties hebben via eigen login zelf toegang tot het extranet van Hotelbank voor het beheren van beschikbaarheid, prijzen, kortingen en andere informatie die op onze (mobiele) website wordt weergegeven.

Aanbieders van accommodaties zijn zelf geheel verantwoordelijk dat de juiste en volledige informatie wordt getoond. Aanbieders van accommodaties zijn zelf te allen tijde geheel verantwoordelijk voor het updaten, juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle getoonde informatie inclusief beschikbaarheid en prijzen.

Hotelbank kan de informatie niet verifiëren en is onder geen beding verantwoordelijk voor fouten, onjuiste, misleidende of ontbrekende informatie.

Hotelbank besteedt de uiterste zorg en aandacht aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, doch bevat uitsluitend algemene informatie die Hotelbank niet bindt en waarop niet onvoorwaardelijk mag worden afgegaan.

Creditcard en betalingen

Aanbieders van accommodaties kunnen als garantie van uw reservering creditcardgegevens vragen of een vooruitbetaling verlangen conform de betalingsvoorwaarden van de accommodatie.

Uw creditcard kan gepreautoriseerd worden om er zeker van te zijn dat deze geldig is en/of de limiet toereikend is. Hierbij kunnen soms (niet restitueerbare) kosten in rekening worden gebracht. Wij adviseren u om de betalingsvoorwaarden van iedere aanbieder van accommodatie goed door te lezen voordat u reserveert.

Hotelbank is in geen geval verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor toegestane, niet toegestane en onjuiste kosten die door de aanbieders van accommodaties worden geïncasseerd/in rekening worden gebracht op uw creditcard met inbegrip van vooruitbetalingen, annuleringskosten en/of kosten voor het niet nakomen van uw reservering (no-show).

Hotelbank is in geen geval verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor een ongeldige creditcard/debetkaart, onvoldoende saldo/tegoed, te late betaling, verkeerde gegevens, verkeerde bankpas en/of verkeerde bank. De juistheid van deze gegevens zijn voor eigen rekening en voor eigen risico.

Vooruitbetaling, annulering en niet nakomen van een reservering (no-show)

Als u een reservering maakt (een accommodatie boekt), dan gaat u akkoord met de geldende (vooruit)betalingsvoorwaarden, annuleringsvoorwaarden en voorwaarden bij het niet nakomen van een reservering (no-showvoorwaarden) die bij deze accommodatie van toepassing zijn. Deze voorwaarden kunnen per kamer verschillen. Sommige tarieven of aanbiedingen kunnen niet gewijzigd of geannuleerd kunnen worden. Wij adviseren u om alle (vooruit)betalings-, annulerings- en no-showvoorwaarden van iedere aanbieder van accommodaties goed door te lezen voordat u reserveert.

U heeft geen recht op terugbetaling van een (niet-restitueerbare) vooruitbetaling, tenzij de aanbieder van de accommodatie hiermee akkoord gaat of dit vooraf heeft vermeld in de (vooruit)betalings-, annulerings- en no-showvoorwaarden.

Communiceer latere aankomst op de incheckdatum tijdig en zo snel mogelijk met de aanbieder van de accommodatie. Op deze manier kunt u een annulering of no-showkosten voorkomen. Hotelbank is in geen geval verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de gevolgen van uw (ver)late aankomst, annulering of de door de aanbieder van accommodatie in rekening gebrachte annulerings- of no-showkosten.

Communicatie en correspondentie

Hotelbank is in geen geval verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventuele communicatie met de aanbieder van accommodaties op of via onze (online) website. U kunt geen rechten ontlenen aan ingediende verzoeken aan of communicatie met de aanbieder van accommodaties. Hotelbank kan niet garanderen dat een verzoek of bericht door de aanbieder van accommodaties wordt gelezen, uitgevoerd, nageleefd of geaccepteerd.

Om uw reservering correct te kunnen afronden en te bevestigen dient u een volledig juist en correct e-mailadres te gebruiken. Hotelbank is in geen geval verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor verkeerd ingevulde, onvolledige of ongeldige e-mailadressen en/of foutieve telefoonnummers. Hotelbank heeft geen enkele verplichting om gegevens van welke aard dan ook te verifiëren.

Diversen

Hotelbank is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door (of inherent aan) het verspreiden van informatie via internet evenals technische storingen. Alle accommodatie-informatie valt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. De gegevens op de (mobiele) website en van de andere publicaties kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Hotelbank worden gewijzigd.

Tussentijdse wijzingen in het aanbod van accommodaties, beschikbaarheid, prijzen en andere informatie en voorwaarden waaronder accommodaties aanbieden zijn mogelijk. Hotelbank is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van onze (mobiele) website, commercials, brochures of advertenties.

Hotelbank is in geen geval verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor enige bijzondere indirect bijkomende of indirect voortvloeiende schade die op welke wijze dan ook verband houdt met het gebruik of voortvloeit uit het gebruik van de (mobiel) website.

Hotelbank kan niet door bezoekers/gebruikers/klanten aansprakelijk worden gesteld (uit hoofde waarvan dan ook) in geval van niet, niet-tijdig of niet-deugdelijke prestatie. Hotelbank en/of haar betrokkenen zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht zoals natuurrampen, brand, ongevallen, stakingen en/of gebeurtenissen buiten de verantwoordelijkheid van Hotelbank.com om. Hotelbank.com zal altijd trachten de overeenkomst te doen naleven.

Hotelbank is gerechtigd om deze algemene voorwaarden aan te passen.

Elke rechtsverhouding tussen Hotelbank.com en de gebruikers wordt beheerst door het Nederlandse recht.